Kan du selv bestemme hvad du vil tænke?

Kan det passe at “vi bliver som vi TÆNKER”, som de gamle grækere sagde?

Kan du virkelig vælge dine følelser og reaktioner?

Kan TankeTræning ændre dit liv?

Hvis du gerne vil lære hvordan du kan træne din tanke og selv bestemme hvad du vil tænke, føle og gøre…

Så er er du kommet til det rette sted!

Med Det Mentale Kontrolrum® kan du ændre dine tankemønstre, holdninger og hele din virkelighedsopfattelse til det DU ønsker.

Det afhænger af øjnene der ser

Når vi sanser omverdenen, sker det gennem sanseorganerne (øjne, ører mv.), men når vi opfatter verden, fortolker vi disse sansninger. Det er ikke et spørgsmål om de ydre påvirkninger i sig selv, men om vores fortolkning af begivenhederne. Så de tanker og forestillinger, vi har om en begivenhed, former på den måde vores virkelighed.

Få Livskraftøvelsen og en introduktion til Det Mentale Kontrolrum GRATIS!

*Du tilmelder dig samtidigt mail-listen, hvor vi vil sende dig mails med mere om Det Mentale Kontrolrum

De automatiserede tankemønstre

Fra den tidlige barndom får vi indprentet bestemte reaktioner, som vi reagerer med i en række situationer. Denne prægning lærer os, at reagere på forskellige hændelser på ganske bestemte måder, og lærer os at have bestemte tanker og følelser i bestemte situationer. Den gentagne påvirkning medfører, at dele af vores reaktioner sker helt automatisk. Det bliver til en slags ubevidste betingede reflekser.

Neural plasticitet

I Neurologien er beskrevet en revolutionerende evne ved hjernen kaldet ”neural plasticitet”. Det vil sige, at hjernen er plastisk og danner nye tankespor, efter de gentagne oplevelser den udsættes for. Vi kan bevidst danne nye tankespor og dermed ændre vores automatiske reaktioner. Vi kan forme og omforme selve strukturen i vores tankemønstre og således ændres også vores følelser, reaktioner og vaner.

Med denne revolutionerende nye viden om den plastiske hjerne, har vi et modtræk til automatiske tankevaner: Det Mentale Kontrolrum®

Hvad er Det Mentale Kontrolrum®?

Det Mentale Kontrolrum® er et mentalt træningsprogram, der lærer dig at bruge tankens kraft til at forbedre alle aspekter af dit liv. Både indre tilstande og ydre færdigheder. Da vi hele tiden kan udvikle os og sætte nye større mål kan du, ved at følge træningsprogrammet, beslutte hvad du vil lave om i dig selv. Med Bevidst TankeTræning kan du ændre vaner og holdninger der begrænser dig.

Når du har lært at anvende teknikken, vil du til enhver tid kunne korrigere dit liv.

I det daglige liv kæmper vi med virkningerne af vores ubevidste tanker. I Kontrolrummet skaber vi bevidst tanker og nye mønstre, som vi koncentrerer os om og træner hver dag. Indenfor psykologien kaldes dette kognitiv omstrukturering og spirituelt kaldes dette mentalplanets udviklingsvej.

Når vi træder ind på denne vej, vælger vi gennem vore tanker, holdninger, reaktioner og handlinger – det vi skal blive.

Velkommen til Det Mentale Kontrolrum®

Kontakt

Det Mentale Kontrolrum®

er en del af

MEKORUM IVS

jonas@kontrolrummet.dk

CVR. nr. 36997958

Få Livskraftøvelsen og en introduktion til Det Mentale Kontrolrum GRATIS!

*Du tilmelder dig samtidigt mail-listen, hvor vi vil sende dig mails med mere om Det Mentale Kontrolrum